SUPERVISIE IS LEREN VAN BINNENUIT

Supervisie is een begeleid leertraject voor mensen die beroepsmatig met mensen werken.

Vakinhoudelijke kennis alleen is tegenwoordig niet meer voldoende bij een professionele ontwikkeling. Als je samenwerkt met anderen is een goede afstemming van eigen gevoelens, gedachten, inzicht en gedrag essentieel voor een effectief en geïntegreerd professioneel functioneren.

In supervisie reflecteer je op werksituaties waar je als werker tegenaan loopt. Je onderzoekt van waaruit je handelt, je bekijkt dit vanuit verschillende perspectieven. Zodoende krijg je inzicht in wat je beweegt, waar je kracht ligt, welke aspecten meer aandacht vragen. Ook worden handelingsalternatieven zichtbaar.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 tot 15 bijeenkomsten.
Na drie bijeenkomsten evalueren supervisor en supervisant(en) of er genoeg basis is om door te gaan.

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (max. 3 deelnemers).