Privacyverklaring

Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Algemene informatie over de AVG kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Naam bedrijf: Praktijk voor Supervisie en Coaching – Annette van den Bergh

is werkzaam als supervisor/coach/begeleidingkundige. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Annette van den Bergh over uw persoonsgegevens die via de website en diensten beschikbaar zijn gekomen.

Annette verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, werkgever, bankgegevens, gegevens met betrekking tot klantcontacten, leveren van diensten en transacties.

2. Doel verwerkingen en beveiliging

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
– Voor het leggen van contacten (telefonisch en per mail)
– Voor het sturen van facturen
– Voor het sturen van (vak)inhoudelijke informatie
– Voor het sturen van persoonlijke evaluaties
– Voor het (eventueel) toesturen van een digitale nieuwsbrief via het e-mailmarketing programma Mailchimp.

Annette van den Bergh draagt zorg voor een passende technische, organisatorische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en transactiegegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld de verwerking van facturen, wettelijke regelgeving, belastingdienst of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verkregen met uw toestemming (of door inschrijving op nieuwsbrief via site) of door ander soort contact en zullen bewaard worden in een adressenbestand op de computer (alsook een contactenlijst in mailmarketing programma Mailchimp). De bewaartermijn is in de meeste gevallen onbeperkt, tenzij u anders aangeeft (bijvoorbeeld na het afronden van een zakelijk contact) of zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Persoonlijke verslagen en evaluaties worden bewaard tot 1 jaar na het afronden van trajecten, tenzij u anders aangeeft.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (info@annettevandenbergh.nl).

6. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (info@annettevandenbergh.nl) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring kan mogelijk aangepast worden indien nodig.