INTERVISIE IS LEREN VAN EN MET ELKAAR

Intervisie is een methodiek waarbij collega’s onderling hun deskundigheid ten dienste van elkaar stellen om functiegebonden vraagstukken en knelpunten bespreekbaar te maken.

Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 6 deelnemers die niet in een gezagsrelatie tot elkaar staan. De medewerker die een casus/vraagstuk inbrengt wordt uitgenodigd om door middel van reflectie en analyse inzicht te krijgen en antwoorden te vinden.
In tegenstelling tot casuïstiek ligt bij intervisie het accent minder op het oplossen van de casus maar meer op de ontwikkeling van de professional.

Begeleide intervisie is kortdurend en gericht op het zelfstandig functioneren van de intervisiegroep. Bij het opstarten van een intervisiegroep krijg je methodische handvatten waardoor er effectief van elkaars kwaliteiten gebruik kan worden gemaakt. Naar gelang de behoefte van de deelnemers is het mogelijk op incidentele basis aanwezig  te zijn om het proces (bij) te sturen of te ondersteunen.

 

Op dit moment wordt voor herregistratie van sociaal agogisch en maatschappelijk werkers scholing / intervisie / supervisie vereist om registerpunten te behalen.